Jaarverslag 2015

De dierenweide voldoet in een behoefte en dat wordt ook regelmatig door de bezoekers geuit. Dit jaar is het gelukt om een konijnenheuvel te realiseren. Dit kon budgettair neutraal door bijdragen van Stichting Plaatselijk Belang, Wold en Waard, Algemeen Welzijnsfonds, Plegt Vos, Lionsclub en een particulier.            

Volgend jaar willen we aandacht besteden aan het verfraaien van de weide, er is inmiddels een bedrag gedoneerd om dit te realiseren.                                                                                                                  

Er zijn dit jaar 4 bestuursvergaderingen gehouden.                                                                                   

De samenwerking met De Zijlen verloopt in een zeer goede sfeer en naar volle tevredenheid.

Exploitatie.

Er is dit jaar geen specifieke donateursactie geweest. We denken dit wel te doen als de uitbreiding van de Wijk Oostergast is voltooid. Het aantal donateurs was 126.                                                                      

De structurele jaarlijkse bijdragen zijn dit jaar op peil gebleven. Deze bijdragen zijn afkomstig van:

 • Gemeente Zuidhorn € 1.000,-- jaarlijks aan te vragen 'structurele subsidie waarderingssubsidie'
 • Gemeente Zuidhorn € 400,-- 'bijdrage OZB'
 • Zonnehuis ' Jaarlijkse bijdrage' € 1.000,--     
 • De Zijlen, afdeling Zodiak 'bijdrage € 1.000,- in de energiekosten'

Naast de donateurs zijn er de volgende structurele sponsoren:

 • DAP Zuidhorn met 35 % korting (2012 t/m 2016) op de geleverde diensten.
 • De Fa. Kuipers van de Zevenster geeft 15% korting op de voerkosten en andere  attributen die daar betrokken worden.
 • Lukkien & Schultinga, Hypotheken en Verzekeringen, dragen 5 jaar lang € 150,-- bij in de kosten van de damherten.
 • Garagebedrijf Snip te Doezum, minimaal 5 jaar € 250,-- voor een bijdrage in de kosten van het Alpacavoer.
 • De Stichting Vrienden van het Zonnehuis heeft ook dit jaar weer een relatief groot bedrag bijgedragen.

Dit maakt het mogelijk om met een sluitende begroting te werken.

De dieren

In en om de Zonneweide verblijven nu ca. 62 dieren en 15 diersoorten. Op de website is aangegeven om welke dieren het gaat.

Zoönosenkeurmerk.

Het Zoönosenkeurmerk is verlengd. Dit keurmerk geeft aan dat de dieren vrij zijn van naar mensen overdraagbare ziekten. Ook is Certificaat CL-vrij (voor geiten) is verlengd.                                          

Hierop wordt blijvend door DAP Zuidhorn gecontroleerd. Ook de gemeente heeft in woord en daad laten blijken waardering te hebben voor dit initiatief.

Activiteiten

 • Het schaap- en alpacascheren was ook dit jaar weer een groot succes. De wol is allemaal verkocht. Met name voor de Alpacawol is veel belangstelling.
 • Er was dit jaar weer een kerststal ingericht.
 • De konijnenheuvel wordt zeer gewaardeerd en we konden mede daardoor ook meer bezoekers noteren.

Openstelling en bezoek.

De ‘Zonneweide’ was alle werkdagen geopend van 9.00 uur tot 16.30 uur en in de maanden april t/m oktober op de zaterdagen en de zon- en feestdagen van 14.30 - 16.00 uur.                                                           

Het aantal bezoekers was ongeveer 1900 personen. Het aantal per dag en per week schommelt sterk en is voor een groot deel afhankelijk van het seizoen en het weer. Het aandeel in de weekeinden, tijdens de openingstijden, was dit jaar  ca. 730 bezoekers.                                                                                     

Naast ouders/grootouders met kinderen/kleinkinderen, al of niet op bezoek in het Zonnehuis, zijn er de ‘loopgroepen’ van het Zonnehuis die even binnen komen kijken en/of rondje om de weide lopen en dan ook veelvuldig gebruik maken van de daar geplaatste banken. Ook van het kinderdagverblijf aan de Hooiweg komt men regelmatig met de kleintjes langs. Daarnaast komt een aantal keren per jaar, één of meerdere klassen, van de basisscholen langs.

Vrijwilligers

Op de werkdagen wordt de verzorging en controle van de dieren, het schoonhouden van de stallen gedaan door de mensen van De Zijlen onder de bezielende leiding van Yvonne Hartlief en Marriët Pieters.             

In de weekeinden en de feestdagen zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Hiervoor zijn acht enthousiaste personen bereid gevonden om de bezoekers te ontvangen en een oogje in het zeil te houden. In het voorjaar, in de week voor Pasen en in de herfst, kort na het laatste geopende weekeinde, kwamen de betrokken personen bijeen voor een bespreking, respectievelijk een evaluatie. Het hele jaar door worden de dieren op de zaterdag en zondag gevoederd door afwisselend Yvonne Broeils, Luuk Sloot en Henk Robbe.

PR.

Ten behoeve van de werving voor donateurs en sponsoren gebruiken we de vorig jaar vernieuwde en aangepaste folder. Ook hebben we een spandoek laten maken met daarop een Alpaca en de tekst 'wordt donateur'. Op het dorpsplein van het Zonnehuis zijn we te zien op de kabelkrant. De website wordt regelmatig aangepast en bijgehouden.                                                                                                      

Bij de stal is de Groninger vlag uit als de weide open is.

Samenwerking met De Zijlen

De samenwerking met De Zijlen verloopt zeer goed. Mede doordat 'Zodiak'in samenwerking met de gemeente Zuidhorn een Cleanteam heeft geformeerd en ook taken in het Zonnehuis heeft, vervult 'De Zonneweide' een centrale rol in de opvang.

Dank

Alle vergaderingen werden gehouden op het kantoor van René Scholtens, Hooiweg 3 te Zuidhorn, waarvoor hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank is er voor onze adviseurs Wim van Rijswijk met betrekking tot de blijvende en enthousiaste inzet voor de fondswerving en de PR, René Scholtens voor zijn bemiddelende rol naar De Zijlen en de bemensing van de dierenweide en Yvonne Hartlief en Marriët Pieters voor de wijze waarop zij de op haar genomen taak in de Zonneweide inhoud geven.                                                          

Ook zijn we veel dank verschuldigd aan de belangeloze inzet van de weekeindenvrijwilligers en de heren Hille Dijck en Eddy Hartlief voor de hulp bij de nodige aanpassingen aan en in de weide.

Zuidhorn, 21 april  2016