Pauw

PauwWij hebben een mannetje en een vrouwtje. Ze lopen meestal in de wei.

Helaas zijn ze ook vaak buiten het hek te vinden. Kortwieken heeft maar heel kort effect om dat te voorkomen.

Als er berichten komen over los lopende pauw, is het antwoord. Geen zorgen maken. Pauw komt van zelf weer terug.

De pauw valt binnen de grote familie van de fazantachtigen. In tegenstelling tot de kleurige verschijning van het mannetje is het vrouwtje van de blauwe pauw onopvallend gekleurd. De pauw is waarschijnlijk de oudst bekende siervogel.

Ruim 4000 jaar geleden bereikte de pauw Europa. Oorspronkelijk werden ze vanwege hun schoonheid gehouden, maar al gauw werd gebraden pauw een culinair statussymbool. Daarnaast waren de veren zeer gewild als versiering van dameshoeden.