Sponsoren

Bedrijven, particulieren en instellingen die de Zonneweide mede mogelijk hebben gemaakt.

Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten, Architect J.B. Bolt te Zuidhorn, Bertus Fennema, oud-burgemeester van Zuidhorn, Best Western Hotel te Aduard, Bewonersfonds Zonnehuis, Bovag Westerkwartier, Bouwderij te Oldehove, De heer Oosterhof te Grijpskerk,

De Windroos te Zuidhorn, De Zevenster te Zuidhorn, Dierenartsenpraktijk Zuidhorn, Familie Oosterhof te Oldekerk, Fonds Sluyterman van Loo, Free Promotie Zuidhorn, Gemeente Zuidhorn, Gravin van Bylandt Stichting, Hornerheem, De Zijlen, Houthandel F. Veenstra te Noordhorn, Hummel Tuintotaal te Noordhorn

H.S. Kamminga/Scholtensfonds, Het Kinderkwartier, Oostergast, Kinderkledingbeurs te Zuidhorn, LEADER, Leefbaarheidsfonds Wold & Waard, Margot Brekelmans, kunstenares te Zuidhorn, Mr. Tj. Smid, Netwerknotarissen Zuidhorn, Pelgrimshoeve te Zoetermeer, Plaatselijk Belang te Zuidhorn, Plegt-Vos Noord, Provincie Groningen, RABO-Coöperatiefonds, Stichting Bijzondere Woonvoorziening Zuidhorn, Stichting Vrienden van de Westerburcht, Stichting Vrienden van het Zonnehuis Westerkwartier, Van de Hucht de Beukelaar, Stichting Vereniging Het Zonnehuis te Bilthoven, Vereniging Huiseigenaren Oostergast, Lukkien Schultinga  te Zuidhorn en Autocentrum Snip te Doezum.

Konijnenheuvel.

In augustus 2015 is de konijnenheuvel geopend door kinderen uit de wijk Oostergast. Het blijkt een succes te zijn zowel voor de kinderen als voor de bewoners van het Zonnehuis en De Zijlen.

De realisering van de konijnenheuvel is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

-Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten te Assen, Plegt-Vos te Assen, Leefbaarheidsfonds Wold en Waard te Leek, Stichting Plaatselijk Belang  te Zuidhorn, Hummel Tuintotaal te Noordhorn en een particuliere gift.