Historie

De initiatiefnemer voor de Dierenweide was de Stichting Vrienden van het Zonnehuis Westerkwartier. Al in 2000 is daar het idee geboren om een dierenweide te realiseren in de omgeving bij het nieuw te bouwen zorgcentrum. Dit idee werd door directie en deskundigen van Het Zonnehuis positief ondersteund omdat bekend is dat dieren in therapeutisch opzicht een zeer positieve werking hebben. Er kwam een oproep voor mensen die zich willen inzetten voor het oprichten van een dierenweide.

De oproep bracht begin 2009 een groep enthousiaste mensen bij elkaar. Op 2 oktober 2009 is de Stichting Dierenweide Oostergast opgericht. In 2009 en 2010 zijn er plannen ontwikkeld en eind 2010 kon begonnen worden met het werven van fondsen ter realisering van de dierenweide. In het voorjaar 2011 is gestart met de bouw van het dierenverblijf en de inrichting van de weide. Dankzij de medewerking van velen, zowel materieel als mentaal, kon de dierenweide op 22 september 2011 geopend worden.

De opening vond plaats door de voor het gebouw liggende steen te laten onthullen door de oudburgemeester van Zuidhorn. De Dierenweide Oostergast kreeg daar als naam “Zonneweide”

Koningsdag 2014

Op de Koningsdag stond de Dierenweide met een stand op de markt. Het publiek kon raden welke voorwerpen er in de beschuiten met muisjes zaten. Ook kon geraden worden hoeveel hele eieren er in de glazen kolom zaten en kon men het gewicht van een zak alpacawol raden. Van degenen die de goede antwoorden hadden is een winnaar getrokken en dat was D. Kingma te Pieterzijl. Verder kon men een munt in een teil met water werpen en een wens doen.                               
Deze dag heeft € 130,-- opgebracht. Iedereen bedankt, vooral Marjanne Beiboer en haar twee zonen.