Jaarverslag 2021

Algemeen. 

Ook binnen de Dierenweide bleven de coronamaatregelen bepalen wat we konden doen in dit jaar. Met als extra belasting  de uitbraak van de vogelgriep in de 2de helft van het jaar. Deze uitbraak eiste  ook  maatregelen bij de dierenweide. We moesten om praktische redenen kiezen voor ophokken in het gebouw. Maar dat betekende dat deze ruimte niet toegankelijk mag zijn voor publiek. Gevolg dat we nog langer gesloten moesten blijven dan noodzakelijk was voor de coronamaatregelen. Al met al veel gedoe, maar gelukkig met een positieve instelling van al de betrokkenen alles goed geregeld.    

Gelukkig zijn er binnen de organisatie (bestuur, vrijwilligers, medewerkers en cliënten van de Zijlen) geen ernstige coronabesmettingen geweest. 

Bestuurswissels in 2021. 

In dit jaar was ons bestuurslid Jakob Koning volgens de statuten aan zijn maximale zittingstijd binnen het bestuur. Vanaf het begin is hij er bij geweest en al de volgende jaren heeft hij meegewerkt aan de instandhouding en verdere uitbouw van de dierenweide. Ook in dit verslag nogmaals dank daar voor

Gelukkig hebben we gelijk het bestuur weer kunnen aanvullen met de heer Robert Vehof.  Hij is 59 jaar, woonachtig in Zuidhorn en voormalig melkveehouder in Noordhorn. We hebben hem hartelijk welkom geheten binnen het bestuur en nu bij het schrijven van dit verslag is hij al volledig onderdeel van al het gebeuren bij de dierenweide. 

Ook gaf in de loop van het jaar onze voorzitter Jelle Aalfs te kennen dat hij zijn statutair aftreden in 2022 om persoonlijke redenen graag wat wilde vervroegen. Ook hij is er vanaf het begin bij geweest. Altijd als voorzitter. Naast deze zichtbare functie als voorzitter heeft hij op de achtergrond altijd veel tijd gestoken in het dagelijks gebeuren. Zijn verzoek werd omgezet in daden en met (wat) hulp van hemzelf zijn we er in geslaagd snel een opvolger te vinden en konden we eind 2021 afscheid nemen van Jelle. Ook aan hem, nu nogmaals dank voor al het werk wat je hebt gedaan.

Zijn opvolger is Harrie Koning. Hij woont in Zuidhorn en is nog  werkzaam bij de gemeente Westerkwartier. Na te zijn gevraagd, heeft hij toegezegd  het stokje van Jelle te willen overnemen. Daarmee was de nieuwe voorzitter gevonden. Vanaf eind 2021 is hij nu actief voorzitter en ook hij is,  als we dit verslag schrijven, volop actief in het bestuur.     

Financiën.  

Financieel hebben we het jaar met een positief  resultaat kunnen afsluiten. Dus al met al kunnen we over een goed jaar 2021 voor de Dierenweide spreken.    

Een relatief vaste bron van inkomsten is de opbrengst van de donateurs en steeds meer van onze sponsoren. 

Het begrip “sponsor” gebruiken we voor de gehele groep van ondernemers die ons financieel steunen. 

De steun is divers. Er is een trouwe groep van ondernemers die ons al jaren steunt.  

Er zijn ondernemers die ons, ook al vaak vele jaren,  steunen met kortingen bij aankopen tot zelfs gratis leveringen. En gelukkig zijn we dit jaar, ondanks de vele beperkingen door de coronaregels, actief geweest met het benaderen van nieuwe sponsoren. Wij doen dit met een wat ludieke actie. We vragen de sponsoren een jaarlijkse bijdrage, Als dank daarvoor bieden we ze een dier voorzien van hun bedrijfslogo aan op ons sponsorbord in de hal. Deze actie is zeer succesvol.  Op het bord hadden we de “oude” sponsoren al een plekje gegeven. Maar de nieuwe  firma’s hebben nu gezorgd dat er al meer dan 50 dieren op ons bord staan (zie foto).  Leuk om al de verschillende dieren te zien als je door de hal loopt. 

We gaan zeker ook in 2022 door met deze actie en hopen dat de bijdrage van sponsoren van gelijke omvang zal gaan worden als van onze donateurs.   

Ook  konden we dit jaar weer de volgende “vaste” jaarlijkse bijdragen noteren: 

- Gemeente Zuidhorn € 1400,- structurele waarderingssubsidie’.
- Zonnehuis een bijdrage van € 1000,- .
- De Stichting Vrienden van het Zonnehuis met een bijdrage van € 1000,-.  

De dieren. 

Gelukkig is het dit jaar ook goed gegaan met onze dieren. We hebben een gevarieerd aanbod en nu we dit jaar ons gebouw zo vaak gesloten moesten houden was er voldoende buiten te beleven. Veel mensen hebben dan ook genoten van onze weidedieren. Ook de konijnenheuvel is goed zichtbaar van buiten en een belangrijke trekpleister gebleken.  

Onze papegaai Tommie heeft een partner gekregen. We hebben hem de naam Kobus gegeven. Het stelletje maakt het goed en Kobus heeft het hoogste woord en is tot buiten te horen. Op nakomelingen zullen we nog wel even moeten wachten. Het vrouwtje Tommie is nog te jong. 

Afgelopen jaar hebben we een grote Ara papegaai gekregen. Een dier met een rugzakje. Maar voelt zich bij ons helemaal thuis en wordt gelukkig door de 2 grijze roodstaart papegaaien heel goed opgevangen. Daardoor hebben we nu 3 aantrekkelijke dieren voor onze bezoekers.  

Ook is er weer net als altijd dit jaar gezorgd voor de nodige vaccinaties.  

Als bewijs krijgen we de volgende keurmerken: Zoönosen keurmerk, Certificaten CL-vrij, CAE-vrij en Zwoegerziekte-vrij.
Allemaal certificaten die bevestigen dat we steeds alert zijn op maximale bescherming van onze bezoekers. De keuring en verdere afhandeling is al vele jaren in goede handen van de dierenartsen praktijk DAP Zuidhorn. 

Verzorging van de Dieren. 

Ook dit jaar is de doordeweekse verzorging van de dieren en verblijven verzorgd door cliënten van de Zijlen. Alles wel met veel creativiteit en inzet van de begeleiding. Door de diverse coronamaatregelen was ook dit jaar de bezetting met cliënten laag, maar de dieren zijn niets te kort gekomen. Op deze plaats dan ook extra dank aan allen die daarvoor hebben gezorgd.  

Het hele jaar door werden de dieren op de zaterdag en zondag gevoederd door 2 vaste vrijwilligers. Onmisbare mensen die altijd klaar staan en zorgen dat ook in het weekend de dieren eten hebben. Ook hen willen we voor deze inzet graag bedanken.  

Openstelling en bezoek. 

Gelukkig kon de dierenweide aan het eind van de zomer ook weer enkele weekenden  open zijn dankzij de inzet van onze groep vrijwilligers, die na een jaar dat het niet kon, dit weer mogelijk maakten. Ook deze mensen onze hartelijke dank. 
 

Activiteiten en werkzaamheden.
 

Helaas konden we ook dit jaar door de vele beperkingen weer geen activiteiten organiseren. Maar nu konden we wel diverse werkzaamheden uitvoeren:

* Het ooievaarsnest is verwijderd. 

Vele jaren heeft het een goed zichtbare plaats gehad in de wei. Helaas niet voor de ooievaars. In al die jaren heeft nooit een paartje het willen gebruiken als nest. De reden is niet te vinden. Laten we het maar er op houden dat ze ergens anders iets beters konden vinden. De tand des tijds deed wel zijn werk en afgelopen jaar brak er een steunbalk af en werd het nest een gevaar. Daarom hebben we het nest afgelopen zomer afgebroken. 

* Nieuwe Duiventil. 

Maar er is weer een blikvanger voor in de plaats gekomen.  Een prachtige duiventil, bewoont door 2 duiven. Deze duiventil is door vrijwilligers gemaakt met veel steun van firma’s die gratis of tegen hoge kortingen materialen hebben geleverd en/of werkzaamheden hebben gedaan. We noemen toch even de namen (in alfabetische volgorde): Haranco Grondwerk Oldenhove, Hoekstra Bouw Noordhorn, Jeroen Hummel Noordhorn, Poortinga & Zn Staalbouw Grootegast, F. Veenstra Houthandel Noordhorn, Volierebouw Aduard en Willem Vondeling Dakdekkersbedrijf  Zuidhorn. 

* Verbetering van de wei. 

Een groot probleem in de winter is dat er altijd veel plassen waren juist op de plaatsen waar de dieren het meest liepen. We hebben dan ook het tegelgedeelte verbreed bij de stallen en het lage grasland, waar altijd wateroverlast was,  opgehoogd met aarde en weer opnieuw ingezaaid. Het resultaat is zeer hoopgevend. Alleen gaan we in 2022 nog een afvoergoot maken rondom het  betegelde gedeelte om te zorgen dat het regenwater van de tegels wordt afgevoerd en niet in de wei komt.  

Met deze renovaties en aanpassingen is ook dit jaar weer  gezorgd dat de Dierenweide in goede staat blijft.   

PR. 

Er is dit jaar 3x een nieuwsbrief per mail verstuurd. Het is een goed middel gebleken om contact te houden met onze donateurs en sponsoren. 

Verder hebben we geen verdere  activiteiten kunnen organiseren.  Jammer, we hadden dit jaar graag meer aandacht gegeven aan het feit dat de dierenweide 10 jaar bestaat,  maar het is niet gelukt. We hopen nu maar dat er volgend jaar een einde komt aan de coronamaatregelen en we zonder beperking weer dingen kunnen plannen en ook uitvoeren. 

Dank

Ook dit jaar willen we weer afsluiten met een speciaal dankwoord voor al de mensen die gezorgd hebben dat de dierenweide goed heeft gefunctioneerd. Dit jaar was geen gemakkelijk jaar. Er waren veel beperkingen en er moest vaak geïmproviseerd worden. Maar het is ook dit jaar weer helemaal goed gekomen. Iedereen die daar een groot of klein steentje aan heeft bijgedragen  onze hartelijke dank. 

We gaan vol vertrouwen verder in 2022. 

Zuidhorn,  maart 2022 

Het bestuur.